Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Związek między wysokim tętnem a ryzykiem cukrzycy typu 2.

Mierzenie tętna w spoczynku może pomóc identyfikować osoby zagrożone cukrzycą typu 2. wykazało międzynarodowe badanie, którego wyniki opublikowano w piśmie "International Journal of Epidemiology".

Wyższa częstość spoczynkowej akcji serca została w ostatnich latach powiązana z większym ryzykiem zawału serca u pacjentów z chorobą wieńcową, a nawet wyższym ryzykiem zgonu u osób z chorobami układu krążenia (w tym z niewydolnością serca). Co ważne, wzrost ryzyka zawału lub zgonu obserwuje się już przy tętnie wynoszącym co najmniej 70 uderzeń na minutę, które do niedawna było uważane za prawidłowe. Tymczasem - jak wykazały badania w dużych populacjach osób - nawet u ludzi zdrowych ma ono związek z wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawału.

Naukowcy z Pennsylvania State University razem z kolegami z innych placówek naukowych w USA oraz badaczami z Chin wykazali teraz, że szybsza spoczynkowa akcja serca może być także wskaźnikiem ryzyka cukrzycy typu 2. Przez cztery lata prowadzono badania wśród ponad 73 tys. dorosłych, pracowników jednej z chińskich kopalni węgla. Podczas pierwszej wizyty w badaniu elektrokardiograficznym zmierzono spoczynkową akcję serca.

Wszystkim zmierzono też poziom glukozy we krwi na czczo. Osoby, u których na tej podstawie zdiagnozowano cukrzycę zostały wyłączone z dalszej analizy. Pomiary glukozy powtarzano co dwa lata. W ciągu czterech lat naukowcy stwierdzili stan przedcukrzycowy u blisko 17,5 tys. osób oraz cukrzycę typu 2. u ponad 4,6 tys. Okazało się, że wzrost pulsu o każde 10 uderzeń na minutę miał związek ze wzrostem ryzyka cukrzycy o 23 proc. Według współautora pracy prof. Xiang Gao jest to efekt podobny, jaki wywiera wzrost wskaźnika masy ciała (BMI) o 3 kg/m2.

Osoby z szybszą akcją serca częściej miały też stan przedcukrzycowy i częściej przekształcał się on w pełnoobjawową cukrzycę. Dotyczyło to przede wszystkim osób poniżej 50. roku życia. Porównanie wyników najnowszego badania z rezultatami siedmiu wcześniejszych prac, które dotyczyły blisko 98 tys. kobiet i mężczyzn, ujawniło podobną zależność. Szybkie tętno może być traktowane jako nowy wskaźnik lub czynnik ryzyka zachorowania na cukrzycę.

Źródło: Science Daily

 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę