Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Mniejsza zmienność glikemii w terapii analogiem GLP-1 w porównaniu z analogiem szybko działającym

 

Analog GLP-1 eksenatyd pozwala na równie skuteczne wyrównanie cukrzycy typu 2 (mierzone poziomem HbA1c), co szybko działająca insulina, a zarazem powoduje mniejszą zmienność glikemii w ciągu doby - wskazują wyniki pilotażowego badania o akronimie FLAT SUGAR. Przedstawiono je podczas kongresu American Diabetes Association, który odbywał się w dniach 5-9 czerwca w Bostonie. 

Prezentujący wyniki Irl Hirsch z University of Washington w Seattle podkreślił, że na razie jest to praca pilotażowa, która dowodzi, że warto rozpocząć dłuższe, szerzej zakrojone badanie w większej i bardziej różnorodnej grupie pacjentów. Pozwoli ono wyjaśnić m.in., czy mniejsze różnice w zmienności glikemii odnotowane w grupie leczonej eksenatydem będą mieć wpływ na odległe efekty terapii i ryzyko powikłań cukrzycy. 

Do trwającego 26 tygodni badania FLAT SUGAR (FLuctuATion Reduction With inSULin and Glp-1 Added together) zaklasyfikowano 255 pacjentów wymagających leczenia insuliną. Populacja chorych była zbliżona do tej, która brała udział w badaniu ACCORD. Przez 8-12 tygodni wszystkim podawano metforminę, insulinę bazalną (długo działający analog - glarginę) oraz szybko działający analog insuliny. Ostatecznie jedynie 102 chorych losowo przydzielono do jednej z dwóch grup: otrzymującej metforminę, glarginę i analog GLP-1 eksenatyd (52 osoby) lub do grupy otrzymującej metforminę, glarginę i szybko działający analog insuliny (50 osób). Eksenatyd był podawany przed dwoma lub trzema posiłkami. Do końcowej analizy zaklasyfikowano 92 pacjentów. 

Po 26 tygodniach średnie wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c) spadły z 7,9 do 7,1 w grupie otrzymującej eksenatyd i do 7,2 w grupie leczonej szybko działającym analogiem insuliny. Były zatem niemal identyczne.  

Obie grupy różniły się jednak pod względem zmienności glikemii. W grupie leczonej eksenatydem odnotowano m.in. mniejszą średnią amplitudę wahań glikemii w ciągu doby (MAGE). Korzystny wpływ eksenatydu był widoczny zwłaszcza po śniadaniu – po 26 tygodniach w grupie nim leczonej wzrost poziomu glukozy po pierwszym posiłku był wyraźnie mniejszy niż na początku badania. W grupie leczonej analogiem GLP-1 mniej było też epizodów hipoglikemii, choć ogólnie w badanej populacji zdarzały się one bardzo rzadko.  

Jak skomentował współautor pracy dr Jeffrey Probstfield z University of Washington w Seattle, prawidłowa kontrola cukrzycy jest bardziej złożona i nie polega tylko na kontroli wskaźnika HbA1c. Wiadomo na przykład, że dwóch pacjentów o bardzo odmiennej amplitudzie glikemii w ciągu doby może mieć bardzo zbliżone wartości hemoglobiny glikowanej. Tymczasem , jak wynika z wcześniejszych badań, duże wahania poziomu glukozy we krwi mogą pobudzać uwalnianie cytokin prozapalnych, co może z kolei zwiększać ryzyko rozwoju odległych powikłań. Jednak faktyczne znacznie mniejszej zmienności glikemii w grupie leczonej eksenatydem trzeba będzie zweryfikować w przyszłych badaniach, zaznaczył specjalista.  

Najbardziej zaskakującym dla naukowców odkryciem w badaniu FLAT SUGAR była znacznie większa niż oczekiwano różnica w redukcji masy ciała –  osoby z grupy leczonej eksenatydem chudły średnio o 4,8 kg, a osoby leczone dwoma rodzajami insulin zaledwie 0,69 kg. 

Wiele innych analizowanych wskaźników wykazywało korzystną tendencję w grupie leczonej eksenatydem, ale z powodu zbyt małej liczby pacjentów nie udało się uzyskać znamienności statystycznej. Dlatego potrzebne są dalsze badania, podsumował dr Hirsch. 

Źródło: Close Concerns Knowledbase

 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę