Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Stosowanie leków inkretynowych nie zwiększa ryzyka ostrego zapalenia trzustki

Stosowanie leków inkretynowych u chorych na cukrzycę typu 2. nie zwiększa ryzyka ostrego zapalenia trzustki - wynika z analizy duńskiego zespołu badaczy, której wyniki zamieszcza internetowe wydanie pisma „Diabetes care”. 


Ostre zapalenie trzustki jest wymieniane wśród możliwych działań niepożądanych leków inkretynowych. Informacje na ten temat znajdują się w ulotkach leków zaliczanych do agonistów receptora GLP-1 (inaczej analogi GLP-1), jak i inhibitorów dipeptydylopeptydazy 4 (inhibitory DPP4). Brak jednak danych na temat faktycznej częstości tych zdarzeń u pacjentów stosujących leki inkretynowe. Ponadto, trudno jednoznacznie określić, czy zapalenie trzustki jest efektem ich zażywania, gdyż chorzy na cukrzycę mają ogólnie wyższe ryzyko zapalenia trzustki.   

Naukowcy ze Szpitala Uniwersyteckiego w Aarhus oraz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Odense w Danii przeanalizowali dane pozyskane z duńskich baz medycznych, które dotyczyły blisko 13 tys. pacjentów hospitalizowanych w latach 2005-2012 pierwszorazowo z powodu ostrego zapalenia trzustki oraz blisko 129 tys. osób dobranych jako grupa kontrolna. 

Spośród wszystkich badanych 89 osób hospitalizowanych z powodu ostrego zapalenia trzustki, 684 osoby z grupy kontrolnej kiedykolwiek stosowały leki inkretynowe. 

Gdy naukowcy uwzględnili w analizie czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia ostrego zapalenia trzustki, w tym historię występowania kamieni żółciowych, alkoholizmu, otyłości i innych schorzeń, jak również stosowanie leków, które mogą mieć na to wpływ, okazało się, że ryzyko tego schorzenia nie było wyższe u pacjentów, którzy kiedykolwiek stosowali leki inkretynowe (iloraz szans, OR = 0,95), w porównaniu z osobami, które nigdy nie stosowały żadnych leków obniżających poziom glukozy we krwi. Dotyczyło to zarówno inhibitorów DPP4 (OR = 1,04), jak i analogów GLP-1 (OR = 0,82). 

Również stosowanie innych leków hipoglikemizujących nie miało związku z wyższym ryzykiem ostrego zapalenia trzustki. 

Podobne wyniki uzyskano u osób aktualnie stosujących leki obniżające poziom glukozy, jak i u tych, które stosowały je w przeszłości. 

Ogólnie – po uwzględnieniu czasu trwania cukrzycy typu 2. i jej powikłań - nie stwierdzono też, by pacjenci stosujący leki inkretynowe byli bardziej narażeni na ostre zapalenie trzustki niż pacjenci stosujący inne leki obniżające glikemię (OR 0,97). 

Zdaniem autorów pracy wyniki te wskazują, że terapie z wykorzystaniem leków inkretynowych nie mają związku z wyższym ryzykiem ostrego zapalenia trzustki.  

Źródło: Abstrakt z „Diabetes care” 

 

 

 

 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę