Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Cukrzyca typu 2. szybko pogarsza zdolności poznawcze

W ciągu dwóch lat u chorych na cukrzycę typu 2. dochodzi do wyraźnego pogorszenia pamięci i innych zdolności poznawczych – wykazało badanie opublikowane na łamach internetowego wydania pisma „Neurology”. Jest to efekt zaburzeń krążenia krwi w obrębie mózgu.


Podczas wykonywania jakiegoś zadania najbardziej aktywne obszary naszego mózgu mają największe zapotrzebowanie na tlen i substancje odżywcze. Dlatego sprawna regulacja krążenia mózgowego jest niezbędna do tego, by nasz mózg funkcjonował prawidłowo.   

Naukowcy pod kierunkiem dr Very Novak z Harvard Medical School w Bostonie sprawdzali, w jakim tempie pogarsza się regulacja krążenia krwi w mózgu u 35 osób leczących się na cukrzycę typu 2 średnio od ok. 13 lat oraz 30 zdrowych osób. Średnia ich wieku wynosiła 66 lat. 

Wykorzystując znakowanie spinów krwi tętniczej w rezonansie magnetycznym (MRI) u wszystkich zbadano ogólny oraz lokalny przepływ krwi w obrębie mózgu, a także reaktywność (czyli zdolność do rozszerzania się) tętnic doprowadzających krew do mózgu. 

Wyjściowo oraz po upływie dwóch lat wszyscy zostali poddani testom oceniającym zdolności poznawcze. W próbkach ich krwi mierzono poziom związków prozapalnych (w tym białka C-reaktywnego) oraz poziom glukozy. 

Okazało się, że w ciągu dwóch lat u pacjentów z cukrzycą pogorszyła się reaktywność tętnic doprowadzających krew do mózgu, a co za tym idzie zdolność regulacji krążenia w obrębie całego mózgu, a także w jego poszczególnych regionach. 

Miało to związek z pogorszeniem się – średnio o 12 proc. - sprawności umysłowej (w tym funkcji wykonawczych) oraz zdolności wykonywania codziennych czynności, jak np. dbanie o higienę osobistą czy gotowanie. W tym samym czasie, w grupie osób zdrowych utrzymały się one na tym samym poziomie. 

Spadek zdolności poznawczych był większy u tych chorych na cukrzycę, którzy już na początku mieli większe zaburzenia w krążeniu mózgowym oraz u tych, którzy wyjściowo mieli we krwi wyższy poziom związków prozapalnych (niezależnie od tego, jak dobrze kontrolowali poziom glukozy we krwi i ciśnienie tętnicze). 

Również wyższy poziom hemoglobiny glikowanej (HbA1c), która jest wskaźnikiem kontroli cukrzycy, był związany z pogorszeniem krążenia mózgowego. 

Autorzy pracy oceniają, że monitorowanie zmian w krążeniu krwi w obrębie mózgu u chorych na cukrzycę mogłoby pomóc w identyfikacji tych pacjentów, którzy są bardziej narażeni na szybki spadek sprawności intelektualnej.

Źródła:

Serwis Science Daily

Abstrakt z pisma "Neurology" 

 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę