Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Trening interwałowy może odwracać zmiany w sercu chorych na cukrzycę

Intensywny trening interwałowy może odwracać pewne niekorzystne zmiany w mięśniu sercowym, jakie powstają u osób chorych na cukrzycę typu 2. – wynika z badania opublikowanego w piśmie  „Diabetologia”.


Zdaniem autorów pracy wyniki te są bardzo obiecujące, ponieważ choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów pacjentów z cukrzycą typu 2. Cierpią oni na te schorzenia dwukrotnie częściej niż osoby bez zaburzeń metabolizmu glukozy. Do zmian w strukturze i funkcji lewej komory serca dochodzi już na wczesnym etapie rozwoju cukrzycy typu 2. 

Wiadomo, że aktywność fizyczna pomaga lepiej kontrolować poziom glukozy we krwi, jednak jej bezpośredni wpływ na serce pacjentów z cukrzycą nie został dostatecznie dobrze poznany. 

W swoich najnowszych badaniach brytyjscy naukowcy pod kierunkiem prof. Michaela Trenella z Newcastle University sprawdzali wpływ intensywnego treningu interwałowego (w skrócie HIIT) na serce, wątrobę oraz kontrolę metabolizmu glukozy u 28 pacjentów z cukrzycą typu 2. Podzielono ich na dwie grupy, z czego jedna przez 12 tygodni wykonywała HIIT, natomiast druga nie zmieniła stylu życia. Intensywny trening interwałowy polega na przeplataniu ćwiczeń anaerobowych, wykonywanych przez krótki czas z maksymalną intensywnością, mniej intensywnymi ćwiczeniami areobowymi.  

Strukturę i czynność serca pacjentów mierzono z użyciem rezonansu magnetycznego 3T, a stopień kontroli stężenia glukozy we krwi oceniano na podstawie wyniku doustnego testu obciążenia glukozą oraz pomiaru hemoglobiny glikowanej (HbA1C). Stłuszczenie wątroby badano przy pomocy spektroskopii rezonansu magnetycznego 1H. 

Ponieważ pięciu pacjentów nie ukończyło badań wykluczono ich z końcowej analizy. 

Okazało się, że u osób z grupy wykonującej ćwiczenia interwałowe wzrosła masa ściany lewej komory serca, podczas gdy u pacjentów z grupy kontrolnej nieco zmalała. W rezultacie u chorych biorących udział w HIIT serce zaczęło pracować efektywniej. 

Ponadto, trening interwałowy przyczynił się do redukcji o 39 proc.  zawartości tłuszczu w wątrobie i do poprawy kontroli glikemii – wartość hemoglobiny glikowanej zmalała w grupie ćwiczącej z 7,1% do 6,8 %, podczas gdy w grupie kontrolnej wzrosła z 7,2% do 7,4%, u wykonujących HIIT poprawiły się też wyniki doustnego testu obciążenia glukozą. Nie zanotowano żadnych negatywnych skutków treningu interwałowego.

Zdaniem autorów pracy badanie to wskazuje, że intensywne ćwiczenia interwałowe mogą odwracać niektóre wczesne zmiany obserwowane w sercach pacjentów z cukrzycą typu 2. Jednocześnie, choć w mniejszym stopniu, poprawiają one kontrolę choroby. Dlatego HIIT powinien być rozważany przez zespół opiekujący się chorym na cukrzycę typu 2. jako terapia mogąca poprawić wskaźniki kardiometaboliczne, podsumowują naukowcy.

 

Źródła:

Strona internetowa Newcastle University 

Abstrakt Diabetologia

 

 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę