Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Sztuczna trzustka lepsza w kontroli cukrzycy typu 1. niż pompa insulinowa

Sztuczna trzustka daje lepsze efekty w kontroli cukrzycy typu 1. niż pompa insulinowa – wykazała 12-tygodniowa obserwacja pacjentów z różnych grup wiekowych. Jej wyniki zaprezentowano na dorocznym kongresie European Association for the Study of Diabetes (EASD), który w dniach 14-18 września odbywał się w Sztokholmie. 

Wyniki analizy zostały równocześnie opublikowane na łamach czasopisma „New England Journal of Medicine”. 

Dotychczasowe badania nad tzw. sztuczną trzustką (czyli systemem monitorującym poziom glukozy we krwi i samodzielnie dawkującym insulinę) przyniosły obiecujące efekty, jednak dotyczyły krótkiego okresu jej stosowania – do jednego tygodnia w dzień i w nocy. System ten nie był natomiast sprawdzany u pacjentów w dłuższym okresie oraz w warunkach domowych.   

Naukowcy z University of Cambridge we współpracy z kolegami z innych brytyjskich ośrodków oraz z Niemiec, Austrii i USA porównywali skuteczność sztucznej trzustki (closed-loop insulin delivery) oraz pompy insulinowej ze zintegrowanym systemem ciągłego monitorowania glikemii (sensor augmented pump, SAP) w kontrolowaniu glikemii w okresie 12 tygodni. Badaniem objęto łącznie 58 pacjentów z cukrzycą typu 1., w tym 33 osoby dorosłe oraz 25 dzieci i nastolatków. Wszyscy wcześniej stosowali pompę insulinową przez co najmniej pół roku. Uczestnicy badania nie byli monitorowani zdalnie czy nadzorowani. Przez 12 tygodni stosowali sztuczną trzustkę – dorośli całodobowo, a dzieci i młodzież jedynie w nocy, a przez kolejne 12 tygodni pompę insulinową. 

Okazało się, że u dorosłych pacjentów czas, w którym poziom glukozy utrzymywał się w docelowym zakresie (tj. między 70 mg a 180 mg na decylitr) był o 11 punktów procentowych dłuższy niż w trakcie stosowania pompy. W grupie dzieci i młodzieży (w której wartości docelowe ustalono na zakres 70 – 145 mg/dl) był dłuższy blisko o 25 punktów procentowych. 

Ponadto, w okresie stosowania sztucznej trzustki średnia glikemia  była niższa u dorosłych o 11 mg/dl, a u dzieci i nastolatków glikemia nocna była niższa o 29 mg/dl. Dodatkowo, czas, w którym występowała hipoglikemia (tj. poziom glukozy poniżej 63 mg/dl) był krótszy o 39 proc. u osób dorosłych i o 42 proc. w młodszej grupie pacjentów. U dorosłych odnotowano też spadek wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c) - o 0,3 proc. 

W trakcie badań doszło do trzech poważnych epizodów hipoglikemii. W jednym przypadku wystąpił on u pacjenta dorosłego, u którego sztuczna trzustka przestała dobrze działać z powodu wyczerpania baterii. U jednego z nastolatków doszło do dwóch epizodów hipoglikemii, którym towarzyszyły drgawki, ale za każdym razem system nie był włączony. 

Zdaniem autorów pracy uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność sztucznej trzustki w kontroli glikemii, którą obserwowano w dotychczasowych, krótszych badaniach. 

Część specjalistów uważa jednak, że rezultaty uzyskiwane z użyciem tego systemu nie są imponujące. Na przykład endokrynolog Joel Zonszein z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku ocenił dla serwisu MedPage Today, że wyniki dotyczące kontroli glikemii i zmniejszenia przypadków hipoglikemii powinny być znacznie lepsze niż te, które uzyskano. 

Prace nad rozwojem sztucznej trzustki trwają – podczas tegorocznego kongresu EASD zaprezentowano także wyniki innych obiecujących badań na ten temat. Naukowcy liczą, że system ten pomoże pacjentom z cukrzycą typu 1. znacznie zredukować stres związany z ryzykiem niebezpiecznych wahań poziomu glukozy podczas dużego wysiłku fizycznego lub podczas snu. 

NEJM 

MedPage Today 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę