Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Terapie cukrzycy bez wpływu na ryzyko nowotworu

Rodzaj stosowanej terapii przeciwcukrzycowej nie wpływa istotnie na ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy u pacjentów z cukrzycą typu 2. - wykazało badanie niemieckich naukowców, zaprezentowane na tegorocznym kongresie European Association for the Study of Diabetes (EASD) w Sztokholmie.

Wcześniejsze meta-analizy badań obserwacyjnych sugerowały, że zażywanie metforminy obniża ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy u osób z cukrzycą typu 2., natomiast stosowanie sulfonylomocznika (jak również insuliny) może przynosić efekt odwrotny . Nie potwierdzono tego jednak w nielicznych opublikowanych dotychczas randomizowanych badaniach klinicznych. Naukowcy zwracają ponadto uwagę, że wadą wielu badań obserwacyjnych jest m.in. to, iż w końcowej analizie wpływu danej terapii na ryzyko raka uwzględnia się w nich również pierwszy rok stosowania leku. Tymczasem, mało prawdopodobne jest, by zachorowania w tym okresie miały z nim związek. 

Wzięli to pod uwagę w swoim retrospektywnym badaniu naukowcy z Niemieckiego Centrum Diabetologicznego w Duesseldorfie w Niemczech oraz firmy IMS Health we Frankfurcie nad Menem. Do analizy wykorzystali informacje z niemieckiej bazy danych (Disease Analyzer) na temat pacjentów podstawowej opieki medycznej na terenie Niemiec. Włączono do niej 22.556 pacjentów, u których w okresie od stycznia 2000 r. do grudnia 2012 r.  zdiagnozowano cukrzycę typu 2. i którzy wcześniej nie mieli choroby nowotworowej. 

Ich stan zdrowia śledzono średnio przez 4-5 lat. W tym okresie u 6,4 proc. z nich zdiagnozowano nowotwór złośliwy. W analizie uwzględniono czas po roku od pierwszorazowego przepisania danego leku pacjentowi (a w jednej z analiz czas po trzech latach od jego przepisania).  

Okazało się, że w porównaniu z pacjentami zażywającymi metforminę jako pierwszy lek przeciwcukrzycowy, nie było zwiększonego ryzyka zachorowania na jakikolwiek nowotwór złośliwy u pacjentów, którzy jako pierwszy otrzymali inny lek na cukrzycę. 

W analizie, w której pod uwagę brano wiek, płeć, występowanie otyłości, nadciśnienia tętniczego, hiperlipidemii, a także czas trwania cukrzycy oraz indeks Charlsona (uwzględnia dane o chorobach współistniejących), ryzyko względne zachorowania na nowotwór złośliwy było wyższe o 2 proc. w przypadku sulfonylomocznika, o 9 proc.  w przypadku insuliny oraz niższe o 9 proc. w przypadku innych leków przeciwcukrzycowych. 

Podobne wyniki uzyskano, gdy porównywano pacjentów stosujących tylko jeden lek przeciwcukrzycowy  - metforminę, sulfonylomocznik lub insulinę.

W dodatkowej analizie dotyczącej wybranych nowotworów, w tym raka piersi, jelita grubego i raka prostaty, nie stwierdzono niższego ryzyka zachorowania na nie u pacjentów stosujących metforminę.  

Zdaniem autorów analizy oznacza to, że – jeśli uwzględni się potencjalne błędy związane z czasem stosowania leku – ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy nie różni się między chorymi na cukrzycę typu 2. stosującymi metforminę, sulfonylomocznik czy insulinę. 

Pozostaje to w zgodzie z innymi dobrze zaprojektowanymi badaniami obserwacyjnymi. Jednak, aby lepiej zweryfikować związek między stosowaniem różnych leków przeciwcukrzycowych a ryzykiem nowotworów potrzebne są dalsze prace na ten temat, podsumowują naukowcy. 

www.easdvirtualmeeting.org 

Abstrakt z: Diabetes Care 2015;38(1):59-65

 

 

 

 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę