Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Jak się mają antydepresanty do HbA1c?

 

Leczenie depresji u pacjentów z cukrzycą sprzyja lepszej kontroli poziomu glukozy we krwi, a w konsekwencji może obniżyć ryzyko groźnych dla życia i zdrowia powikłań cukrzycy – wynika z badania, które opublikowało pismo „Family Practice”. 

Depresja występuje częściej wśród pacjentów z cukrzycą niż w populacji ogólnej i może utrudniać kontrolę glikemii, zwiększając ryzyko poważnych powikłań zdrowotnych, a nawet zgonu z ich powodu. 

W celu sprawdzenia, czy leczenie depresji korzystnie wpływa na kontrolę cukrzycy, naukowcy z St. Louis University School of Medicine oraz Washington University School of Medicine w St. Louis (Missouri, USA) przeanalizowali dane medyczne dotyczące blisko 1400 osób chorych na cukrzycę. Wszyscy oni byli pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2008–2013. Zebrano informacje na temat występowania u nich depresji oraz leczenia jej (na podstawie tego, czy lekarz wystawiał recepty na leki przeciwdepresyjne). Kontrolę glikemii oceniano na podstawie odsetka hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi. 

Okazało się, że poziom HbA1c był prawidłowy (poniżej 7 proc.) jedynie u 44 proc. badanych diabetyków. Wśród pacjentów cierpiących dodatkowo na depresję, którzy nie stosowali leków przeciwdepresyjnych, odsetek ten wyniósł ok. 35 proc., natomiast w grupie cierpiącej na depresję i przyjmującej leki – blisko 51 proc. 

Po uwzględnieniu w analizie różnych dodatkowych czynników naukowcy wyliczyli, że pacjenci z depresją zażywający leki przeciwdepresyjne niemal dwukrotnie częściej uzyskiwali dobrą kontrolę glikemii w porównaniu z tymi, którzy nie zażywali antydepresantów. 

Zdaniem autorów pracy, leczenie depresji u chorych na cukrzycę może pomagać w ściślejszym przestrzeganiu zdrowej diety, podejmowaniu aktywności fizycznej, regularnym sprawdzaniu stężenia glukozy we krwi oraz stosowaniu leków przeciwcukrzycowych zgodnie z zaleceniami lekarza. To sprawia, że utrzymują oni lepszą kontrolę glikemii. 

Poza tym, leczenie depresji przyczynia się do redukcji stresu i w ten sposób może przełożyć się na obniżenie glikemii, tłumaczą naukowcy.    

Źródła:
1. Abstrakt z artykułu na łamach pisma „Family Practice”
2. Reuters Health

 

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę