Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Skuteczność systemu FreeStyle Libre™ potwierdzona u dzieci

Nowy system FreeStyle Libre™, który nie wymaga nakłuwania i próbek krwi, jest bezpieczny i daje dokładne pomiary u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. – wykazali brytyjscy naukowcy. Wyniki ich badania zostały zaprezentowane na 9. Międzynarodowej Konferencji Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, która w dniach 3–6 lutego odbywała się w Mediolanie. 


FreeStyle Libre™ System Monitorowania Glikemii Flash firmy Abbott stanowi nową nieinwazyjną alternatywę dla standardowych pomiarów poziomu glukozy z krwi włośniczkowej. Odczytuje on  wartość glikemii w płynie śródtkankowym na podstawie danych z sensora, który jest aplikowany raz na dwa tygodnie na górnej, tylnej części ramienia. System jest obecnie testowany w różnych grupach pacjentów z cukrzycą typu 1. oraz typu 2. 

Naukowcy brytyjscy pod kierunkiem dr Fiony Campbell z Leeds Children’s Hospital oceniali bezpieczeństwo i dokładność nowego systemu w pomiarach poziomu glukozy u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1. Łącznie przebadano 87 pacjentów w wieku 4–17 lat, leczonych w dziewięciu różnych ośrodkach. Wszyscy przez okres do 14 dni nosili na ramieniu sensor nowego systemu. W tym samym okresie mieli codziennie (bezpośrednio przed pomiarem nową metodą) wykonywać cztery pomiary poziomu glukozy metodą tradycyjną. Rezultaty były zaślepione dla pacjentów do czasu ostatniej wizyty lekarskiej w ramach badania. 
Łącznie porównano ok. 5,5 tys. wyników pomiaru poziomu glukozy w płynie śródtkankowym z wynikami uzyskanymi z krwi włośniczkowej. Okazało się, że niemal 84 proc. wyników uzyskanych przy pomocy nowego systemu miało bardzo wysoką dokładność, a ponad 99 proc. dokładność akceptowalną klinicznie (w strefie A i B siatki błędów). Wyniki z dużą dokładnością uzyskiwano we wszystkich podgrupach wiekowych: 4–7 lat, 8–12 oraz 13–17 lat. Średnia względna różnica pomiaru wynosiła 13,9 proc. 

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankietach badacze stwierdzili, że poziom akceptacji dla nowego urządzenia był bardzo wysoki, a pacjenci dobrze oceniali łatwość jego zastosowania.

Odnotowano pięć reakcji niepożądanych związanych z użytkowaniem nowego glukometru. Były to m.in. reakcja alergiczna, wysypka, zaczerwienienie, otarcie w miejscu zamocowania sensora. 

Zdaniem autorów pracy dowodzi ona, że pomiary poziomu glikemii przy pomocy nowej metody są w dużym stopniu zgodne z wynikami uzyskiwanymi metodą tradycyjną u pacjentów z cukrzycą typu 1. z grupy wiekowej 4–17 lat. Pozwala to uznać system FreeStyle Libre™ jako bezpieczny i dokładny w populacji pediatrycznej.

Na podstawie: F. Campbell, J. Edge, C. Acerini, i inni, Clinical accuracy evaluation of Freestyle Libre flash glucose monitoring system when used by children and young people with diabetes, Diabetes Technology & Therapeutics, Luty 2016, 18(S1): A-1-A-140. 

Źródło:
Abstrakt nr 075 z kongresu ATTD

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę