Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Pomiary bez nakłuwania a jakość życia pacjentów

Nowy system do pomiaru glikemii, który nie wymaga nakłuwania i próbek krwi daje pacjentom z cukrzycą typu 2. poczucie bezpieczeństwa i przyczynia się do poprawy jakości życia – dowodzą badania przeprowadzone wśród chorych z 26 ośrodków w Europie.


Analiza ich wyników, prezentowana w dniach 3-6 lutego 2016 r. na 9. międzynarodowej konferencji Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) w Mediolanie wykazała ponadto, że metoda ta zmniejsza ryzyko hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2. leczonych intensywnie insuliną, a w grupie chorych poniżej 65. roku życia wyraźnie obniża wartości hemoglobiny glikowanej (HbA1c).   

Badania naukowców niemieckich, francuskich i brytyjskich pod kierunkiem prof. Thomasa Haaka z Diabetes Zentrum w Bad Mergentheim w Niemczech były prowadzone w grupie 224 chorych na cukrzycę typu 2. będących na intensywnej insulinoterapii. U 149 z nich przez sześć miesięcy sprawdzano bezpieczeństwo, skuteczność i wpływ na jakość życia nowego nieinwazyjnego systemu do monitorowania poziomu glukozy o nazwie FreeStyle Libre™ Flash Glucose Monitoring System firmy Abbott. Urządzenie to pozwala odczytywać glikemię bez nakłuwania palców. Wystarczy raz na dwa tygodnie zaaplikować na górnym odcinku ramienia sensor, z którego następnie skanowane są dane na temat poziomu glukozy. W grupie porównawczej  75 pacjentów mierzyło glikemię przy pomocy tradycyjnego glukometru, który wymaga pobrania z palca krwi włośniczkowej. 

Okazało się, że w grupie stosującej FreeStyle Libre™ pacjenci prawie nie wykonywali samodzielnych pomiarów glikemii metodą standardową (spadek ze średnio 3,8 pomiarów w ciągu dnia do 0,3). Zdaniem autorów badania świadczy to o poczuciu bezpieczeństwa, jaki towarzyszy stosowaniu nowej metody. 

Specjalne testy dotyczące jakości życia (Diabetes-Treatment-Satisfaction Questionnaire – DTSQ oraz Diabetes Quality of Life – DqoL) wykazały, że w porównaniu z grupą kontrolną chorzy odczuwali też ogólnie wyższe zadowolenie z nieinwazyjnej metody pomiarów glikemii i mieli lepszą jakość życia.   

W ciągu pół roku stosowania nowego systemu odnotowano 158 przypadków reakcji miejscowych związanych z aplikacją czujnika (zaczerwienienie, swędzenie, łagodny ból, powstanie siniaków). U sześciu chorych (łącznie w dziewięciu przypadkach) odnotowano infekcję bądź reakcję alergiczną. W całej grupie nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych. 

Na podstawie uzyskanych wyników autorzy pracy oceniają, że stosowanie systemu FreeStyle Libre™ przez pacjentów z cukrzycą typu 2. jest nie tylko skuteczne i bezpieczne, ale wiąże się też z poprawą jakości życia i większą satysfakcją odczuwaną przez chorych.

Na podstawie: T. Haak, H. Hanaire, R.A. Ajjan i inni, The impact on quality of life, glucose monitoring frequency and safety of novel glucose-sensing technology used by individuals with type 2 diabetes on intensive-insulin therapy, Diabetes Technology & Therapeutics, Luty 2016, 18(S1): A-1-A-140. 

Źródło: 
Abstrakt nr 181 z kongresu ATTD 

ADC/PDL/M/HCP/pbnajzp/2016

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę