Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Sztuczna trzustka bezpieczna u najmłodszych z cukrzycą typu 1.

Sztuczna trzustka jest bezpieczna u małych dzieci z cukrzycą typu 1. – wykazało badanie opublikowane na łamach pisma „Diabetes Care”. Jej zastosowanie trzykrotnie skraca czas hipoglikemii nocnej u maluchów, wiąże się jednak z wyższą średnią glikemią. 


Dlatego autorzy pracy oceniają, że sztuczna trzustka jest bezpieczna i możliwa do zastosowania u małych dzieci z cukrzycą typu 1., ale wymaga jeszcze precyzyjniejszych ustawień w celu poprawy jej skuteczności. 

W ramach projektu „Pediatric Articficial Pancreas (PedArPan)” naukowcy z Uniwersytetu w Padwie pod kierunkiem dr Simone Del Favero testowali pediatryczną wersję sztucznej trzustki dawkującej jeden hormon (insulinę) i wykorzystującej algorytm sterowania predykcyjnego (w skrócie MMPC). Urządzenie z takim algorytmem dostosowuje swoje działanie z wyprzedzeniem, zanim dojdzie do zmian parametrów glikemii, a nie w odpowiedzi na te zmiany, jak ma to miejsce np. w przypadku tradycyjnej pompy insulinowej. 

Badaniem objęto 30 dzieci w wieku 5–9 lat z cukrzycą typu 1. Przez pierwsze trzy dni u dzieci stosowano sztuczną trzustkę, a przez kolejne trzy dni pompę insulinową ze zintegrowanym systemem ciągłego monitorowania glikemii (sensor augmented pump – SAP), którą obsługiwali rodzice maluchów. 

Po podsumowaniu wyników okazało się, że czas występowania hipoglikemii nocnej u dzieci podczas stosowania sztucznej trzustki skrócił się trzykrotnie w porównaniu z pompą insulinową. Jednak, skróceniu uległ zarazem czas utrzymywania się docelowego stężenia glukozy we krwi – z 63 proc. w przypadku pompy do 57 proc. w przypadku sztucznej trzustki. Również średnia glikemia była wyższa w okresie stosowania sztucznej trzustki niż podczas używania pompy – odpowiednio 169 mg/dL i 147 mg/dL.     

Autorzy pracy podkreślają, że jest to pierwsze badanie ambulatoryjne sztucznej trzustki, dawkującej jeden hormon, w populacji dzieci w wieku 5-9 lat, które wykazało, że algorytm sterowania predykcyjnego może być stosowany u najmłodszych pacjentów z cukrzycą. Algorytm urządzenia zostanie jeszcze skorygowany, by poprawić jego skuteczność – zastrzegli naukowcy. 

Źródła: 
1. Serwis Medical Xpress 
2. Abstrakt artykułu Simone Del Favero et al. z „Diabetes Care”

ADC/PDL/M/HCP/stbunzct1/2016

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę