Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

O systemie FreeStyle Libre na zjeździe EASD

Dzięki FreeStyle Libre, systemowi pomiaru glikemii, który nie wymaga nakłuwania palca, chorzy na cukrzycę typu 1. rzadziej mają epizody hipoglikemii i są one krótsze – wykazało badanie o akronimie IMPACT, którego wyniki opublikowano we wrześniu w internetowej wersji tygodnika „Lancet”. Równocześnie zaprezentowano je na 52. Kongresie Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą (EASD), który w dniach 12-16 września odbywał się w Monachium. 


FreeStyle Libre jest pierwszym systemem monitorowania glikemii opartym na metodzie skanowania. Mierzy on poziom glukozy w płynie śródtkankowym. Raz na dwa tygodnie sensor w postaci elektrody jest aplikowany na  ramię, a odczytu poziomu glukozy dokonuje się poprzez skanowanie – przesuwając w pobliżu sensora specjalny czytnik. W przeciwieństwie do tradycyjnych glukometrów metoda ta nie wymaga codziennego nakłuwania palca, ani kalibracji (sensor jest wykalibrowany przez producenta). Dlatego jest wygodniejsza i dyskretniejsza dla pacjentów. 

Libre vs. epizody hipoglikemii
Wcześniejsze badania dowiodły, że FreeStyle Libre pozwala utrzymać dobrą kontrolę glikemii zarówno u pacjentów z cukrzycą typu 1. (u dzieci od 4. roku życia), jak i z cukrzycą typu 2. 
Najnowsze badanie o akronimie IMPACT, którym kierował prof. Jan Bolinder ze Szpitala Uniwersyteckiego Karolinska (Szwecja), dotyczyło wpływu, jaki nowy system może mieć na czas i częstość epizodów hipoglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1.

Prezentując jego wyniki podczas kongresu EASD badacz przypomniał, że hipoglikemia występuje często u chorych na cukrzycę i jest jedną z głównych przeszkód na drodze do uzyskania celów terapeutycznych. Ponadto, pogarsza samopoczucie i jakość życia pacjentów. Nawracające epizody hipoglikemii, zwłaszcza ciężkiej, generują też koszty społeczne. „Amerykańskie Towarzystwo  Diabetologiczne (ADA) uważa, że każda terapia czy urządzenie, które pomagają ograniczyć czas trwania hipoglikemii o ponad 30 proc. mogą przynieść istotne korzyści kliniczne” – zaznaczył prof. Bolinder.

Badanie IMPACT zostało przeprowadzone wśród 241 dorosłych pacjentów z dobrze kontrolowaną cukrzycą typu 1. (HbA1c poniżej lub równa 7,5 proc.) z 23 ośrodków diabetologicznych w Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Niemczech, Austrii. 120 chorych losowo wybrano do grupy stosującej nowy system, a 121 – do grupy kontrolnej, stosującej standardowy glukometr, wymagający nakłuwania palca. W analizie uwzględniono ostatecznie wyniki dla 119 pacjentów stosujących FreeStyle Libre oraz dla 120 z grupy kontrolnej (powodem wykluczenia po jednej pacjentce z każdej grupy było to, że zaszły one w ciążę).   

Wyniki badań
Analiza wyników zebranych w ciągu sześciu miesięcy wykazała, że czas występowania hipoglikemii (poziom glukozy poniżej 70 mg/dl, albo poniżej 3,9 mmol/l) w grupie stosującej nowy system skrócił się z 3 godzin 38 minut dziennie do 2 godzin 3 minut dziennie. W grupie kontrolnej zmiana była bardzo niewielka – z 3 godzin 44 minut do 3 godzin 27 minut. Autorzy pracy wyliczyli, że dzięki stosowaniu FreeStyle Libre chorzy na cukrzycę typu 1. spędzali o 38 proc. mniej czasu w stanie hipoglikemii. Jeszcze bardziej skrócił się czas utrzymywania się cięższej hipoglikemii (poziom glukozy poniżej 3,1 mmol/l) i najcięższej hipoglikemii (poziom glukozy poniżej 2,5 mmol/l) – odpowiednio o 50 proc. i o 59 proc. 

„Co ważne, spadek odnotowaliśmy niemal bezpośrednio po tym, gdy pacjenci zaczynali stosować FreeStyle Libre, a efekt ten utrzymywał się przez cały czas trwania badania i dotyczył zarówno godzin dziennych, jak i nocnych” – powiedział prof. Bolinder. Dodał też, że zmniejszyła się liczba codziennych epizodów hipoglikemii – o 26 proc. 

Ponadto, u pacjentów stosujących FreeStyle Libre skrócił się czas trwania hiperglikemii (w przypadku glikemii powyżej 240 mg/dl – o około 2 godziny) oraz poprawił się wskaźnik określany jako czas w przedziale terapeutycznym (TIR – time in range), który obecnie jest uważany za lepszy wskaźnik wyrównania cukrzycy niż poziom HbA1c. Zmniejszyła się też zmienność poziomu glukozy. 

W badaniu wykazano również, że wzrosło zadowolenie pacjentów stosujących FreeStyle Libre i poprawiła się jakość ich życia. 94 proc. użytkowników nowego systemu przyznało, że jest on łatwy w stosowaniu, 100 proc. – że pozwala szybciej mierzyć poziom glukozy, 87 proc. czuło się dzięki niemu bardziej zaangażowanymi w kontrolę cukrzycy.

Ogółem odnotowano 10 poważnych zdarzeń niepożądanych (po pięć w obu grupach), ale żadne nie miało związku ze stosowaniem systemu. U 10 pacjentów wystąpiło łącznie 13 działań niepożądanych, które powiązano ze stosowaniem FreeStyle Libre. Miały one charakter reakcji miejscowej (zaczerwienienie, rumień, obrzęk, swędzenie) lub alergii.

Podsumowanie
„Wykorzystanie systemu FreeStyle Libre zwiększyło u pacjentów częstość aktywnych pomiarów glukozy i to przyniosło efekty w postaci: skrócenia czasu hipoglikemii oraz zmniejszenia częstości jej epizodów – zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, skrócenia czasu hiperglikemii, poprawy czasu w przedziale terapeutycznym i zmniejszenia zmienności glikemii” – podsumował prof. Bolinder.

Kongres EASD w Monachium był także okazją do zaprezentowania wyników badania prowadzonego pod kierunkiem Thomasa Haaka z Diabetes-Akademie w Bad Mergentheim (Niemcy), które dotyczyło wpływu stosowania FreeStyle Libre na występowanie hipoglikemii u chorych na cukrzycę typu 2. na intensywnej insulinoterapii. Okazało się m.in., że po 12 miesiącach stosowania nowego systemu czas utrzymywania się hipoglikemii w grupie tych chorych skrócił się o 50 proc. Czas trwania hipoglikemii nocnych był u nich krótszy o 52 proc.

Źródła:
1. Wykład na kongresie EASD 2016 prof. Bolindera (pt. IMPACT: Data from a recent Flash Glucose Monitoring clinical outcome trial in type 1 diabetes) wygłoszony 12.09.2016 r. podczas sesji firmy Abbott – FLASH GLUCOSE MONITORING Redefining Diabetes Management with Metrics beyond HbA1c
2. Artykuł z The Lancet opublikowany online 12 września 2016 r. Jan Bolinder et al. 
3. Artykuł z EASD 2016 r. Thomas Haak et al. Using novel flash glucose-sensing technology for 12 months reduces hypoglycaemia in individuals with type 2 diabetes on intensive insulin therapy

Opinie praktyków na temat systemu FreeStyle Libre

Prof. Grzegorz Dzida, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie:
„System FreeStyle Libre bardzo ułatwia życie chorującym, bo pacjent chcący sprawdzić poziom glukozy nie musi się kłuć, dezynfekować rąk, chować w ustronne miejsce, by dokonać pomiaru. Wystarczy, że po prostu zbliży do sensora czytnik, który odczyta poziom glukozy nawet przez kilka warstw ubrania.
W mojej opinii bardzo ważną zaletą tego systemu jest to, że pacjent poznaje siebie. Może dostosowywać swoje leczenie do odczytów, które może robić tak często, jak tylko zechce. Zapisy jego wyników mogą być też analizowane przez lekarza.
Co równie ważne, wyniki badań wskazują, że stosowanie systemu monitorowania glukozy ze skanowaniem może przełożyć się na określone korzyści medyczne. Ostatnio, bardzo dobre czasopismo medyczne zamieściło pracę, która dowodzi, że używanie tego systemu obniża ryzyko hipoglikemii. Jest to olbrzymia zaleta, gdyż hipoglikemie zaburzają funkcje poznawcze i są czynnikiem ryzyka zdarzeń sercowych oraz zgonu.”  

Źródło:
Rozmowa bezpośrednia na kongresie

Prof. Przemysława Jarosz-Chobot, przewodnicząca Sekcji Diabetologii Pediatrycznej PTD:
„System monitorowania glikemii oparty na metodzie skanowania”  jest bezsprzecznie rewolucją. W porównaniu do glukometrów wymagających nakłuwania palca, daje pacjentom z cukrzycą inną, lepszą, a wręcz nową jakością życia. Pacjent przez dwa tygodnie nie musi kalibrować urządzenia i tak często kłuć palców, wykonywać wielu czynności związanych z techniką oznaczania glikemii glukometrem. Ma jedynie skanować czujnik umiejscowiony na ramieniu. Jest to dyskretne, szybkie i proste, ale zawsze wymaga aktywnego udziału chorego, czyli jego motywacji.
Zaletą urządzenia jest to, że chory, po wykonaniu skanu czujnika na ramieniu, poza wartością glukozy widzi trendy zmian glikemii np. pod wpływem jedzenia, aktywności fizycznej. Jest  to doskonałe narzędzie edukacyjne oraz doskonała alternatywa dla glukometru.
Trzeba pamiętać, że ten system nie bada poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, ale w płynie śródtkankowym. A to daje pewne opóźnienie w pomiarach, zwłaszcza gdy w organizmie zachodzą szybkie zmiany glikemii. Stąd każde wątpliwości wyniku, czy objawy gorszego samopoczucia należy bezwzględnie potwierdzić poprzez oznaczenie glikemii glukometrem.
Ponadto, system nie ma alarmu, który ostrzegałby chorego o występującym lub zbliżającym się zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie glikemii, nie jest to zatem alternatywa dla systemu ciągłego monitorowania glikemii". 

Źródło:
Rozmowa bezpośrednia na kongresie

Prof. Thomas Haak, Diabetes-Akademie, Bad Mergentheim, Niemcy:
„W mojej ocenie, system monitorowania glikemii oparty na skanowaniu to skok w przyszłość. Dla pacjentów oznacza on wolność od kłucia palców. Zapewnia bezbolesny, szybki – trwający sekundę – odczyt glikemii na żądanie, tak często, jak pacjent chce sprawdzić poziom glukozy. System jest dyskretny – odczytów można dokonywać gdziekolwiek, ilekroć pacjent zechce, także zimą. Co kluczowe, czujnik, działający przez 14 dni, nie wymaga kalibracji, bo jest wykalibrowany przez producenta. Można z nim podejmować te same aktywności, jak dotychczas – chodzić na basen, na saunę, brać prysznic. Nie można skakać do wody z wysokości, ale inne sporty można wykonywać. 
Myślę, że jest to przyszłość dla pacjentów leczonych insuliną. Czytnik  może odczytywać poziom glukozy w  mg/dl, poziom ketonów, pokazuje historię pomiarów z ostatnich ośmiu godzin oraz trend poziomu glukozy. 

Źródło:
Wykład eksperta na kongresie EASD 2016 wygłoszony 12.09.2016 r. podczas sesji firmy Abbott – FLASH GLUCOSE MONITORING Redefining Diabetes Management with Metrics beyond HbA1c

Prof. Thomas Danne, Kinder- und Jugenkrankenhaus „Auf der Bult”, Hanower, Niemcy:
„Badania pokazują korzyści płynące z używania tej technologii w populacji dzieci z cukrzycą. Dzieci mają zupełnie nieprzewidywalną aktywność czy pory przyjmowania jedzenia, są też znacznie bardziej wrażliwe na insulinę i często mają choroby zakaźne, co dodatkowo utrudnia kontrolę glikemii. Ponadto, w ich przypadku kontrola poziomu glukozy zależy od całej rodziny – nie tylko rodziców, ale i dziadków, a także od nauczycieli czy trenera na zajęciach fizycznych. To wszystko wpływa na znacznie większą zmienność glikemii i wyższe ryzyko niedocukrzeń u najmłodszych pacjentów.
U dzieci trudno jest monitorować glukozę. Gdy robi się średnio siedem bolesnych ukłuć palca dziennie, to w ciągu roku mamy ich ponad 2,5 tys. To bardzo dużo dla małego dziecka. I trudne dla rodziców. Rodzice boją się hipoglikemii, nawet gdy wiedzą, jak ją rozpoznać i jak sobie z nią radzić. Boją się o dziecko, gdy ono idzie do szkoły, gdy bierze udział w różnych aktywnościach. Zastanawiają się, czy nauczyciele będą umieli się nim zająć. Jest też strach przed nocnymi niedocukrzeniami. Matkom trudno jest podejmować decyzję o wykonaniu kolejnego testu w nocy, by sprawdzić, czy dziecko ma glikemię w normie, ryzykując, że jej syn czy córka się obudzi. To ogólnie obniża jakość życia rodziców, prowadzi do zmęczenia, a nawet do depresji.
Dlatego potrzeba nowych narzędzi, które ułatwią im podejmowanie takich decyzji. I w mojej opinii system monitorowania glikemii oparty na skanowaniu może pełnić taką rolę, ponieważ bardzo prosto jest wykonać skan. Może to zrobić babcia, trener. Można to zrobić gdy dziecko śpi, bez obawy, że się je obudzi. 
Konieczna jest jednak edukacja rodziców. Trzeba im np. wyjaśnić, że pomiary są tu wykonywane w płynie śródtkankowym i mamy tu pewne opóźnienie w stosunku do poziomu glukozy we krwi oraz, że najważniejsze jest, by patrzeć na trend w poziomie glikemii pokazywany przez czujnik.”  

Źródło:
Wykład eksperta na kongresie EASD 2016 wygłoszony 12.09.2016 r. podczas sesji firmy Abbott – FLASH GLUCOSE MONITORING Redefining Diabetes Management with Metrics beyond HbA1c

ADC/MJ/www/OSFSLNZEAST/2016

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę