Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

FREESTYLE LIBRE PRO™ – NOWY CGM DEDYKOWANY LEKARZOM DOPUSZCZONY PRZEZ AGENCJĘ FDA W USA

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła dopuszczenie na rynek amerykański nowego systemu do ciągłego monitoringu glikemii FreeStyle Libre Pro™ firmy Abbott. 


FreeStyle Libre Pro różni się od dostępnego w Europie systemu FreeStyle Libre tym, że ten pierwszy dedykowany jest personelowi medycznemu, ten drugi – pacjentom. Ale to nie wszystko. System przeznaczony dla lekarzy działa jak klasyczny CGM – bez żadnego udziału pacjenta przez całą dobę w regularnych odstępach czasu rejestruje wartości glikemii. FreeStyle Libre, którego używają pacjenci to technologia Flash – monitoring jest możliwy pod warunkiem zeskanowania sensora przez czytnik. 

Podobieństwa i różnice
FreeStyle Libre Pro jest trzecim systemem CGM oddanym do użytku pracowników służby zdrowia na rynku amerykańskim. Do tej pory mieli oni do dyspozycji urządzenia Dexcom G4 Platinum Professional Real-Time CGM i Medtronic iPro2 Professional CGM. Główną zaletą systemu Libre Pro jest jego cena – dużo niższa od cen pozostałych czytników CGM. Pojedyncze urządzenie może być używane do monitorowania wielu pacjentów bez konieczności zakupu czytników indywidualnie dla każdego pacjenta. Kolejną cechą wyróżniającą system Libre Pro na tle innych profesjonalnych urządzeń CGM jest to, że nie wymaga on kalibracji i nakłuwania palca. Nie wymaga również dezynfekcji żadnej z części wielokrotnego użytku. Umożliwia przechowywanie danych pacjentów z długich okresów.

System działa dokładnie tak samo jak Freestyle Libre do użytku domowego. Pacjentowi na okres do 14 dni podłącza się na tył ramienia mały sensor. Libre Pro co 15 minut mierzy i rejestruje poziom glukozy w płynie śródtkankowym. Po dwóch tygodniach lekarz skanuje sensor i pobiera dane o poziomie glukozy, generując raport wizualny. Odczyty z sensorów systemu są dostępne dla pacjentów tylko po konsultacji z pracownikiem służby zdrowia.

W praktyce lekarskiej
Doktor Eugene E Wright Jr., z Duke Southern Regional Area Health Education Center, przyznał, że jego pacjenci często wychodzą poza poprawny zakres glikemii. Wynika to nie tylko z braku samokontroli, ale i z niewystarczających danych, jakie pacjenci uzyskują z tradycyjnych glukometrów, które nie pozwalają na pokazanie pełnego obrazu poziomu glukozy we krwi.

Z kolei Jared Watkin, wiceprezes w Abbott Diabetes Care, podkreśla, że „FreeStyle Libre Pro całkowicie zmienia sposób, w jaki lekarze oceniają cukrzycę u swoich pacjentów. Ta nowa technologia jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest dostępność do kompletnych i wiarygodnych danych na temat samokontroli pacjenta. Dane te są niezbędne nie tylko lekarzowi, ale również pacjentowi, pomagają mu bowiem optymalnie zarządzać swoim zdrowiem”.

Firma Abbott niedawno zgłosiła do oceny FDA konsumencką wersję systemu FreeStyle Libre, dostępną na rynku europejskim od 2014 roku.

Źródło:
http://www.diabetes.co.uk/news/2016/sep/fda-approves-new-cgm-the-abbott-freestyle-libre-pro-system-90611033.html

ADC/MJ/www/FSLPNCGMDL/2016

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę