Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

FreeStyle Libre sprawdza się u diabetyków intensywnie leczonych insuliną

Nowy system pomiaru glikemii FreeStyle Libre, za pomocą którego pomiar wykonuje się przez szybkie, bezbolesne skanowania sensora noszonego na tylnej stronie ramienia, bez konieczności nakłuwania opuszków palców i nanoszenia krwi na pasek testowy jest skuteczny i bezpieczny u chorych na cukrzycę typu 2. intensywnie leczonych insuliną – wykazało badanie opublikowane w internetowym wydaniu pisma „Diabetes Therapy”. 


Zdaniem autorów pracy, u pacjentów na intensywnej terapii insulinowej nowa metoda pomiaru poziomu glukozy może skutecznie zastąpić standardowe glukometry (SMBG), które mierzą glikemię we krwi włośniczkowej. Jest to dobra wiadomość, gdyż kontrola poziomu glukozy w tej grupie chorych wciąż stanowi wyzwanie i wymaga dużego zaangażowania pacjentów. Stosowanie FreeStyle Libre może znacznie poprawić jakość ich życia. 

Najnowsze badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii pod kierunkiem Thomasa Haaka z Diabetes Zentrum Mergentheim (w Bad Mergentheim, Niemcy). Objęto nim 224 dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2., leczonych intensywnie insuliną. Byli to chorzy z 26 ośrodków diabetologicznych w Europie.

Z badanej grupy 149 osób zostało losowo wybranych do stosowania nowego systemu, a 75 osób miało kontynuować pomiary glikemii z użyciem standardowego glukometru. Badanie nie było zaślepione.

Po sześciu miesiącach nie stwierdzono różnic w poziomie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) między grupą stosującą FreeStyle Libre oraz grupą kontrolną. Wyraźny spadek tego wskaźnika odnotowano jedynie wśród pacjentów do 65. roku życia. Te wyniki mogą mieć związek z tym, że w różnych grupach wiekowych chorych na cukrzycę typu 2. dąży się do różnych celów terapeutycznych, oceniają autorzy badania. U młodszych pacjentów lekarze bardziej skupiają się na zapobieganiu odległym powikłaniom i dlatego leczą intensywniej, tak by poziom HbA1c był niższy. U starszych pacjentów lekarze bardziej obawiają się ostrych powikłań, takich jak epizody hipoglikemii i dlatego leczą mniej intensywnie. 

W badaniu zaobserwowano wyraźne skrócenie czasu spędzanego w stanie hipoglikemii w grupie stosującej nową technologię – o 43 proc. w przypadku poziomu glukozy poniżej 70 mg/dl i o 53 proc. w przypadku cięższego niedocukrzenia, tj. poniżej 55 mg/dl. Osoby stosujące  FreeStyle Libre prawie nie musiały wykonywać dodatkowych kontroli standardowym glukometrem. Uzyskały też lepsze wyniki w testach oceniających zadowolenie ze stosowanej samokontroli.

FreeStyle Libre to pierwszy system monitorowania glikemii oparty na metodzie skanowania. Pozwala mierzyć poziom glukozy w płynie śródtkankowym i nie wymaga codziennego nakłuwania palca, ani kalibracji (jest już wykalibrowany przez producenta). Dzięki temu chorzy zachowują większą dyskrecję odczytów i lepszy komfort życia. Metoda wymaga  aplikacji na ramię sensora w postaci elektrody. Aplikację taką wykonuje się raz na dwa tygodnie. Odczytu poziomu glukozy dokonuje się jedynie przesuwając w jej pobliżu specjalny czytnik (skanowanie).

We wcześniejszych badaniach wykazano m.in., że nowy system pozwala utrzymać dobrą kontrolę glikemii zarówno u osób cierpiących na cukrzycę typu 1. (u dzieci od 4. roku życia), jak i na cukrzycę typu 2. 

Źródło:
http://link.springer.com/journal/13300/onlineFirst/page/1

ADC/MJ/NLFSLSSUDIL/12/2016

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę