Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

50 tys. pacjentów i ponad 400 mln pomiarów. Przełomowe badanie kontroli glikemii – FreeStyle Libre!

Istnieje wyraźny związek pomiędzy większą częstotliwością pomiarów poziomu glukozy z wykorzystaniem systemu do monitorowania glikemii FreeStyle Libre a znaczną poprawą kontroli cukrzycy – dowodzi analiza danych dotyczących ponad 50 tys. europejskich pacjentów korzystających z nowego rozwiązania.


Jej wyniki zostały przyjęte z entuzjazmem na 10. Międzynarodowej Konferencji Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD), która w dniach 15–18 lutego odbywała się w Paryżu. Najważniejsza korzyść z użytkowania systemu, z punktu widzenia diabetologów i samych pacjentów, to znaczne obniżenie odsetka hemoglobiny glikowanej. Lepsze wyrównanie cukrzycy to pochodna częstszego monitorowania glikemii przez pacjentów. Proste skanowanie aktualnego poziomu cukru we krwi wyeliminowało barierę, jaką stwarzał tradycyjny pomiar wymagający nakłuwania palca.

 

 

 

 

 

 

 Efekt częstych pomiarów

Okazało się, że pacjenci stosujący FreeStyle Libre sprawdzali poziom glukozy – przez skanowanie sensora umieszczonego na ramieniu – średnio 16,3 razy dziennie. Jest to około trzykrotnie częściej niż minimalna liczba pomiarów przy pomocy tradycyjnych glukometrów, zalecana w amerykańskich i europejskich rekomendacjach. 

Większa częstość pomiarów glukozy przełożyła się na znaczną poprawę kontroli cukrzycy. Odnotowano: 

– poprawę HbA1c – średni poziom glukozy obniżał się wraz ze wzrostem częstotliwości skanowania. Odnotowano spadek odsetka hemoglobiny glikowanej średnio o 1,3 punktu proc. (z 8,0 do 6,7 proc.),

– krótszy czas występowania hipoglikemii (poniżej 70 mg/dl, 55 mg/ml i 45 mg/ml) – odpowiednio o 15 proc., 40 proc. i 49 proc.,

– skrócenie czasu występowania hiperglikemii (rozumianej jako glikemia powyżej 180 mg/dL) – z 10,5 godz. do 5,9 godz. dziennie,

– zwiększenie czasu spędzanego w normoglikemii – z 12 godz. do 16,8 godz. dziennie (za normoglikemię przyjęto zakres 70-180 mg/dl).

 

 

 

 

 

 

 Rezultaty te potwierdzają dotychczasowe dane na temat skuteczności FreeStyle Libre i korzyści z jego stosowania, które uzyskano w randomizowanych badaniach klinicznych. Było to m.in. badanie IMPACT pod kierownictwem prof. Jan Bolindera z Karolinska Institutet w Sztokholmie, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma „Lancet” we wrześniu 2016 r. 

Mamy teraz istotne dowody zarówno z codziennej praktyki, jak i z badań klinicznych, które potwierdzają ogromną skuteczność FreeStyle Libre – skomentował Jared Watkin, wiceprezes Działu Diabetologii firmy Abbott. – System FreeStyle Libre zmienia – za pomocą jednego ruchu ręką – praktykowany przez dziesięciolecia sposób leczenia cukrzycy. Co ważniejsze, czynimy to poprzez dostarczanie pacjentom informacji, których potrzebują do samodzielnego podjęcia odpowiednich działań, przez co pomagamy im żyć pełniej i zdrowiej.

Miliony skanowań – jeden cel
Ogromną liczbę danych do analizy zbierano wśród ponad 50 tys. pacjentów przez 18 miesięcy. W tym czasie czytniki systemu FreeStyle Libre były połączone z odpowiednim oprogramowaniem przez łącze internetowe.

Podstawowym celem badania było określenie zależności pomiędzy faktycznym używaniem systemy FSL a stopniem wyrównania metabolicznego cukrzycy. 

Dane do analizy uzyskano z:

- 409,4 mln pomiarów glikemii

- 63,8 mln skanów*

- 50,831 czytników

- 279,446 sensorów

- 86,4 mln godzin monitorowania glikemii

Moje doświadczenie z FreeStyle Libre w codziennej praktyce klinicznej oraz w ramach badań klinicznych jest bardzo dobre – powiedział lek. med. Ramzi Ajjan z University of Leeds w Wielkiej Brytanii. – Pacjenci przyznają, że system pomaga im lepiej zrozumieć zmiany glikemii, dzięki możliwości częstego sprawdzania poziomu glukozy w sposób dyskretny i wygodny. Brak bólu podczas skanowania jest bardzo chwalony przez pacjentów – jeden z nich powiedział mi nawet: „Ocalił mi pan palce”.

W opinii Ajjana najnowsze dane z codziennej praktyki dodatkowo potwierdzają, że system FreeStyle Libre pomaga chorym na cukrzycę częściej sprawdzać poziom glukozy – średnio 16,3 razy dziennie. 

Z badań wynika, że stosując tradycyjne glukometry pacjenci z cukrzycą rzadziej niż trzy razy dziennie wykonują pomiary glikemii. Za główną przeszkodę podają ból związany z nakłuwaniem palców i ogólną uciążliwość tej metody. Utrudnia to optymalną kontrolę cukrzycy i może prowadzić do niebezpiecznych powikłań, w tym groźnej dla życia hipoglikemii, wymagającej pobytu w szpitalu. Prowadzi to również do znacznego wzrostu kosztów leczenia choroby. 

Najnowsze badanie dodatkowo potwierdza, że większa liczba pomiarów glikemii znacznie poprawia kontrolę cukrzycy. 

Kontrola bez nakłuwania
FreeStyle Libre jest pierwszym systemem monitorowania glikemii opartym na metodzie skanowania. Metoda ta wymaga umocowania – raz na dwa tygodnie – niewielkiego sensora na ramieniu, który mierzy poziom glukozy w płynie śródtkankowym. Aby dokonać odczytu poziomu glukozy wystarczy przesunąć w jego pobliżu specjalny czytnik, czyli wykonać skan. Trwa to krócej niż 1 sekundę. Użytkownicy mogą odczytać na urządzeniu aktualny poziom glukozy, historyczne pomiary oraz trend przyszłych zmian glikemii. 

FreeStyle Libre:

• ukazał się na rynku w kilku europejskich krajach w 2014 r. 

• obecnie jest dostępny w 32 państwach na świecie (dane z 7 lutego 2017 r.) 

• stosuje go ponad 250 tys. pacjentów z cukrzycą

• w Polsce premierę miał w sierpniu 2016 r. 

• w 12 krajach Europy jest refundowany w całości lub częściowo

• Obecnie jest poddawany ocenie przez FDA w Stanach Zjednoczonych, gdzie dostępny jest już FreeStyle Precision Pro firmy Abbott. 

System jest szybko akceptowany przez lekarzy i pacjentów, m.in. ze względu na łatwość w użytkowaniu. W dotychczasowych opiniach pacjentów stosujących FreeStyle Libre bardzo często pojawiają się opinie, że jest on „rewolucyjny” i że „odmienił ich życie”. 

*Większa ilość pomiarów niż skanów wynika z faktu, że przy jednorazowym skanowaniu czytnika uzyskuje się dane retrospektywne, a nie jedynie dotyczące aktualnej glikemii

Źródła:
1. Abstrakt 034 z ATTD 2017 w Paryżu
http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/dia.2017.2525.abstracts
2. Dunn T, Xu Y, Hayter G; Evidence of a Strong Association Between Frequency of Flash Glucose Monitoring and Glucose Control Measures During Real-World Usage
3. Real-World Data Show Association Between Higher Frequency of Glucose Monitoring with FreeStyle Libre and Improved Glucose Control in Diabetes Patients. Informacja prasowa Abbott, która ukazała się podczas 10. Międzynarodowej konferencji Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) w Paryżu 

ADC/MJ/NTPIPPBKGFSL/2017

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę