Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Kwasica ketonowa u kobiety ciężarnej zwiększa ryzyko obumarcia płodu^

Wystąpienie kwasicy ketonowej u ciężarnej kobiety z cukrzycą typu 1 istotnie zwiększa ryzyko obumarcia płodu, przedwczesnego porodu i złego stanu noworodka – wykazało retrospektywne badanie, opublikowane w piśmie „Diabetes Care”.


Naukowcy we wstępie do pracy przypomnieli, że w literaturze naukowej ryzyko śmierci płodu w związku z rozwojem kwasicy ketonowej u ciężarnej z cukrzycę typu 1 jest oceniane na 25–60 proc. Natomiast w ogólnej populacji tych chorych szacuje się je na 2–3 proc. Dotychczasowe doniesienia były jednak oparte na badaniach prowadzonych w małych grupach kobiet i z niewielkim dostępem do danych na temat innych czynników zagrażających płodowi. 

Dlatego zespół pod kierunkiem Frithy J.R. Morrison z Tulane University w Nowym Orleanie (Luizjana, USA) przeanalizował dane zebrane w latach 1996–2015 wśród ciężarnych pacjentek trzech szpitali klinicznych w Bostonie. W grupie tej u 62 ciężarnych z cukrzycą typu 1 rozwinęła się co najmniej jednorazowo kwasica ketonowa (między 5. a 58. tygodniem ciąży). 

Badacze zaobserwowali, że w związku z tym zdarzeniem u 15,6 proc. ciężarnych doszło do obumarcia płodu, u 46,3 proc. – do przedwczesnego porodu, a u 59 proc. dziecko wymagało pobytu na oddziale intensywnej terapii noworodka. U kobiet, u których doszło do obumarcia płodu, w 60 proc. przypadków miało to miejsce podczas wystąpienia kwasicy lub w ciągu tygodnia od jej wystąpienia, a w 40 proc. przypadków po upływie 1¬–11 tygodni od jej wystąpienia. 

Ryzyko śmierci płodu było dodatkowo wyższe jeżeli przebieg kwasicy ketonowej był ciężki – np. matka trafiła na oddział intensywnej terapii lub miała wyższą osmolalność surowicy krwi. Na ryzyko przedwczesnego porodu i pobytu noworodka na oddziale intensywnej terapii wpływał z kolei w dużym stopniu ogólny stan zdrowia matki, w tym stopień kontroli cukrzycy jeszcze przed ciążą, oraz jej styl życia – głównie palenie papierosów.

Ryzyko śmierci płodu malało po ustąpieniu kwasicy, wraz z upływem czasu, jednak utrzymywało się na znacznie wyższym poziomie niż przeciętne ryzyko u ciężarnej z cukrzycą typu 1.

Zdaniem autorów pracy wyniki te potwierdzają, że wystąpienie kwasicy ketonowej podczas ciąży zagraża zdrowiu i życiu płodu, zarówno w trakcie samego zdarzenia, jak i po jego ustąpieniu. Naukowcy postulują, by przyszłe badania skoncentrować na określeniu skutecznych metod prewencji kwasicy ketonowej u ciężarnych, wczesnego jej rozpoznawania i odpowiednio szybkiego wdrażania leczenia. Dzięki temu można będzie zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji kwasicy dla zdrowia dziecka w łonie matki. 

Źródło:
^ „Diabetes Care”
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2017/03/19/dc17-0186.full-text.pdf

ADC/MJ/NDHKKUCZROP/2017

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę