Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

Zmiany w najnowszych zaleceniach PTD dotyczące m.in. kontroli glikemii

W Zaleceniach PTD na 2017 r. znalazło się wiele zmian dotyczących kontroli wskaźników metabolicznych u chorych na cukrzycę. PTD po raz pierwszy wskazało na rolę nowej technologii – tzw. metody skanowania poziomu glukozy – w samokontroli glikemii pacjentów. 


W ostatnich latach  na rynek weszło kilka nowych technologii, które ułatwiają i usprawniają  samokontrolę poziomu glukozy u chorych na cukrzycę. Metoda pomiaru poziomu glukozy oparta na skanowaniu (flash glucose monitoring – FGM), na której oparty jest system FreeStyle Libre, wyróżnia się tym, że nie wymaga próbek krwi włośniczkowej, a co za tym idzie – nakłuwania palców. Wystarczy raz na dwa tygodnie nanieść na ramię niewielki sensor (elektrodę), a następnie zbliżyć do niego czytnik, który dokonuje odczytów poziomu glukozy automatycznie zapisanych przez sensor. Aby uzyskać obraz glikemii z całej doby wystarczy zeskanować sensor czytnikiem raz na 8 godzin. Pomiary można wykonywać również przez ubranie. 

Wyniki badań klinicznych oraz analiz (np. rejestrów) dowodzą, że metoda ta poprawia przestrzeganie zaleceń lekarskich odnośnie częstości pomiarów glikemii i przyczynia się do lepszego wyrównania cukrzycy,. PTD uwzględniło ją w najnowszych zaleceniach. W rozdziale nr 3 dotyczącym monitorowania glikemii eksperci towarzystwa zaznaczyli, że stosowanie tego systemu jest szczególnie wskazane u „chorych na cukrzycę typu 1 o chwiejnym przebiegu, ze współistniejącymi częstymi epizodami hipoglikemii i brakiem jej świadomości, ponieważ poprawia bezpieczeństwo i skuteczność leczenia”. To samo zalecenie dotyczy innych systemów ciągłego monitorowania glikemii (continuous glucose monitoring – CGM nie opartych o technologię flash). 

W związku z postępem technologicznym w dziedzinie monitorowania glikemii PTD zwróciło też uwagę na konieczność edukowania pacjentów na temat prawidłowego korzystania z nowych metod. 

W przypadku samokontroli u dzieci i młodzieży z cukrzycą Towarzystwo zwiększyło liczbę zalecanych pomiarów – z przeciętnie 6–10 do 8–12 dziennie, choć ogólnie zachowana ma być zasada indywidualizacji częstości pomiarów glikemii.

Znacznie rozbudowane zostały przez ekspertów zalecenia dotyczące wyrównania poziomu cholesterolu oraz leczenia dyslipidemii. W poprzednim dokumencie wartość docelową LDL-C wyznaczono na niższą niż 70 mg/dl dla wszystkich chorych na cukrzycę typu 2. Jedynie u młodych osób z cukrzycą typu 1 i bez innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego wynosiła ona poniżej 100 mg/dl. W zaleceniach na 2017 r. eksperci podkreślili, że potrzebna jest większa indywidualizacja w tym zakresie, a docelowe wartości LDL-C i cholesterolu nie-HDL zostały znacznie zróżnicowane i uzależnione od ryzyka zgonu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat (od bardzo wysokiego, przed wysokie, do umiarkowanego i niskiego). 

W przypadku dzieci z cukrzycą uproszczono zalecenia dotyczące częstotliwości badań poziomu cholesterolu (przy braku obciążeń rodzinnych), kreatyniny i albumin. Eksperci wskazali, by robić to co 1–2 lata, zależnie od decyzji lekarza. 

Uproszczenie wprowadzono także w odniesieniu do zasad rozpoznawania cukrzycy. Przy braku występowania objawów hiperglikemii i jeżeli glikemia przygodna wyniesie co najmniej 200 mg/dl wystarczy wykonać jeden pomiar poziomu glukozy na czczo. Jeżeli wyniesie on co najmniej 126 mg/dl rozpoznaje się cukrzycę. 

Eksperci PTD złagodzili również zalecenia dla kobiet z cukrzycą, które planują ciążę. Obecnie poziom HbA1c powinien być u tych pacjentek mniejszy niż 6,5 % (a nie mniejszy niż 6 %, jak w zaleceniach z 2016 r.) Podobne rekomendacje dotyczą pierwszego trymestru ciąży, natomiast w drugim i trzecim trymestrze obowiązują dotychczasowe docelowe wartości glikemii – tj. HbA1c niższe niż 6 %. 

W rozdziale dotyczącym leczenia chorych na cukrzycę typu 1 eksperci wskazali, że w tej grupie pacjentów preferowane jest stosowanie analogów insuliny, ze względu na mniejsze ryzyko hipoglikemii i większy komfort życia. Z kolei, w przypadku chorych na cukrzycę typu 2 obciążonych dodatkowo schorzeniami  układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza po zawale serca) powinno się rozważyć w pierwszej kolejności zastosowanie leków  które zmniejszają częstość zgonów z przyczyn kardiologicznych. Zalicza się do nich: metforminę, a także niektóre leki z grupy agonistów receptora GLP-1 i jeden lek z grupy flozyn (inhibitorów SGLT-2). PTD zwróciło uwagę, że w Polsce może to być jednak utrudnione ze względu na brak refundacji nowych terapii. 

Eksperci towarzystwa wprowadzili też aktualizacje dotyczące m.in. 
- leczenia dietetycznego,
- rozpoczynania oraz intensyfikacji insulinoterapii, 
- leczenia stopy cukrzycowej, 
- śmiertelności z powodu cukrzycowej kwasicy ketonowej 
- kryteriów refundacji pomp insulinowych (wynik HbA1c równy lub większy 9 % będzie przeciwwskazaniem do otrzymania refundacji). 

Najnowsze Zalecenia PTD wzbogacono ponadto o specjalny rozdział (nr 30), który zawiera wskazówki dotyczące szczególnych sytuacji u osób z cukrzycą, jak np. praca na zmiany, podróż między strefami czasowymi, stosowanie terapii z użyciem glikokortykosteroidów.

PTD od 12 lat przygotowuje corocznie aktualne zalecenia dotyczące diagnozowania i leczenia  cukrzycy oraz opieki nad osobami chorymi. W tworzeniu ich najnowszej wersji udział wzięło blisko 50 specjalistów wielu dyscyplin klinicznych.

Źródło:
Zalecenia PTD na rok 2017, Diabetologia Praktyczna

ADC/MJ/BPDIBSFSLUCZC/2017

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

 

Powrót na górę