Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

lek. med. Anna Świercz: Dokładność systemu FreeStyle Libre

 

Odkąd na polskim rynku na dobre zagościł system do monitorowania glikemii poprzez skanowanie Freestyle Libre, w sieci rozgorzała dyskusja na temat dokładności pomiaru przy pomocy tego urządzenia. Na forach internetowych pojawiło się równie wiele opinii entuzjastów jak i przeciwników systemu, powodując tym samym ogromny zamęt wśród osób chorujących na cukrzycę. Czy można zatem zaufać wynikowi uzyskanemu podczas skanowania?

Zacznijmy od tego czym jest dokładność pomiaru – jest to stopień zgodności pomiędzy wynikiem pomiaru a wartością rzeczywistą.

Timothy Bailey wraz ze współpracownikami przeprowadził w 4 ośrodkach diabetologicznych w Stanach Zjednoczonych, badanie z udziałem 72 chorych z cukrzycą typu 1 lub 2., którego wyniki zostały opublikowane w 2015 roku. W analizie tej oceniono funkcjonalność systemu monitorowania glikemii FLASH FreeStyle Libre i porównywano jego dokładność z pomiarami glikemii we krwi włośniczkowej, wykonanymi przy pomocy glukometru wbudowanego w czytnik. Każdego z pacjentów zapraszano na trzy wizyty w ośrodku, podczas których sczytywano i analizowano wyniki uzyskane przy pomocy obydwu metod, przy czym uczestnicy badania nie mieli na bieżąco wglądu do odczytów z sensora. Stwierdzono, że 86,7% odczytów poziomu glikemii z sensora FreeStyle Libre mieści się w strefie A, a ponad 99% odczytów w strefie A i B siatki błędów Parkesa. Oznacza to bardzo wysoką dokładność pomiaru glikemii tą metodą w porównaniu do oznaczenia we krwi włośniczkowej. Jednocześnie średnie opóźnienie między oznaczeniem z sensora a glikemią zmierzoną we krwi włośniczkowej wynosiło około 4,5 minuty. Wykazano, że na dokładność odczytu z sensora nie ma wpływu typ cukrzycy, wiek, płeć, wskaźnik masy ciała czy odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1C). Godnym podkreślenia jest fakt, że dokładność pomiaru utrzymywała się na tym samym poziomie przez 14 dni użytkowania systemu FreeStyle Libre.

Wyniki kolejnego badania, przeprowadzonego przez Jana Bolindera, opublikowanego w 2016 r. w miesięczniku „Lancet”, jednym z najlepszych na świecie czasopism medycznych, pokazują, że stosowanie przez dorosłych pacjentów z dobrze wyrównaną cukrzycą typu 1. systemu do monitorowania glikemii metodą skanowania skraca czas przebywania w stanie hipoglikemii o ok. 1,5 godziny na dobę.

Większe różnice pomiędzy odczytami z sensora a pomiarami glikemii z krwi włośniczkowej mogą się pojawiać w przypadku szybkich zmian poziomu cukru we krwi (jego nagłego wzrostu lub spadku). Wynika to z faktu, że sensor dokonuje odczytu glikemii w płynie śródtkankowym, do którego glukoza przedostaje się z naczyń krwionośnych na zasadzie dyfuzji. Stąd też w sytuacjach takich jak: duże wahania stężenia glukozy we krwi, hipoglikemia lub ryzyko wystąpienia hipoglikemii – strzałka trendu ↓ – oraz zawsze wtedy, gdy objawy/odczucia pacjenta nie pokrywają się ze wskazaniami sensora, konieczne jest wykonanie pomiaru glikemii z krwi włośniczkowej.

Tak więc wyniki obserwacji i dotychczas przeprowadzonych badań są bardzo korzystne dla systemu FreeStyle Libre Na tej podstawie można stwierdzić, że system ten jest dokładny i precyzyjny, a przez to wiarygodny dla pacjenta.

lek. med. Anna Świercz, pediatra, diabetolog, pracuje w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” oraz w Poradni Diabetologicznej Centrum Medycznego Doktor A.

ADC/MJ/DSFSLAS/01/2017

Treści przeznaczone dla pracowników służby zdrowia. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Autorzy, konsultanci, jak i wydawcy serwisu dołożyli wszelkich starań, aby informacje, zawarte w tym serwisie zostały rzetelnie podane. Treści zawarte w serwisie nie zastępują decyzji terapeutycznych. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania terapii należą wyłącznie do lekarza prowadzącego.
 

Jestem lekarzem/pielęgniarką i jestem już zarejestrowany w serwisie

Jestem lekarzem/pielęgniarką i chcę zarejestrować się w serwisie i zapisać na newsletter

Jestem pacjentem

AUTOR:

lek. med. Anna Świercz

Pediatra, diabetolog, pracuje w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” oraz w Poradni Diabetologicznej Centrum Medycznego Doktor A.

Powrót na górę