Abbott Diabetes Care - Glukometr Xido Neo

FAQ

Jak wykonać badanie glukometrami Optium Xido i Optium Xido Neo?

Glukometry Optium Xido i Optium XidoNeo  nie wymagają kalibracji. Dzięki temu ich użytkowanie jest maksymalnie proste a ryzyko ewentualnych błędów zminimalizowane. Aby wykonać pomiar należy włożyć pasek testowy do portu glukometru, wówczas pojawi się ikonka kapiącej kropelki. Po nakłuciu palca trzeba przyłożyć koniec paska do kropli krwi (nie nakładać jej na pasek z góry), glukometr zassie dokładnie tyle krwi, ile jest potrzebne do pomiaru. Wynik badania otrzymasz już po 5 sekundach.
  • Jak (krok po kroku) ustawić datę i godzinę?
Naciśnij środkowy przycisk glukometru i trzymaj go tak długo, aż na wyświetlaczu zobaczysz nutkę. Zwolnij przycisk, po czym krótko naciśnij go ponownie – w lewym dolnym rogu pokaże się godzina. Ustaw właściwą godzinę, posługując się lewym bądź prawym przyciskiem. Jeśli ustawisz właściwy czas, zaakceptuj go środkowym przyciskiem. Po tej czynności zaczną migać minuty – postępuj tak samo jak przy ustawianiu godziny. Następnie po prawej stronie pokaże się rok – będą migać jego dwie ostatnie cyfry. Ustaw je jak wyżej i zaakceptuj środkowym przyciskiem. Kolejną czynnością jest ustawienie miesiąca i dnia – postępuj jak wyżej. Po właściwym ustawieniu czasu i daty przytrzymaj dłużej środkowy przycisk, aż aparat się wyłączy. Możesz teraz wykonać pomiar stężenia glukozy we krwi.
  • Czy glukometry Optium Xido i Optium Xido Neo wymagają kalibracji?
Nasze glukometry nie wymagają kodowania. Nie jest wymagane ręczne kodowanie, ani pasek do kalibracji. Możliwość dokroplenia drugiej kropli krwi na paski testowe, w połączeniu z brakiem konieczności kodowania oznacza ograniczenie ryzyka niepotrzebnego marnowania pasków.
  • Jak pakowane są paski do pomiaru ciał ketonowych?
Paski do pomiaru ciał ketonowych Optium Xido pakowane są indywidualnie, dzięki czemu chronione są przez zabrudzeniami i wilgocią. Indywidualne pakowanie zwiększa wiarygodność pomiaru a tym samym bezpieczeństwo[acjenta.  
  • Czy mogę dokroplić krew na pasek?
Druga kropla krwi może być nałożona na pasek w ciągu pięciu sekund, jeśli pierwsza kropla jest zbyt mała, by rozpocząć pomiar. Dzięki temu zaoszczędzasz paski pomiarowe.
  • Jak nazywają się paski do pomiaru ciał ketonowych we krwi?
Do pomiaru ciał ketonowych we krwi przy pomocy glukometrów Optium Xido i Optium Xido Neo służą paski Paski testowe Optium Xido do pomiaru stężenia ciał ß-ketonowych we krwi.

ADC/PDL/M/updatexn/2016
 
Powrót na górę