GEN BABCI WPŁYWA NA WAGĘ WNUKA

2023-08-20

Nowo odkryte badania wykazują, że geny naszych babć mają znaczący wpływ na naszą wagę. Istotnie, tytułowy powód to: „GEN BABCI WPŁYWA NA WAGĘ WNUKA”. Ten odkrywczy fakt może zmienić, jak postrzegamy dziedzictwo genetyczne i kontrole wagi.

Badania prowadzone przez naukowców z Medical Research Council w Wielkiej Brytanii odnoszą się do efektu „babcinej diety” na nasze geny. Zespół badał zjawisko transgeneracyjnej epigenetyki, procesu, który pozwala cechom genetycznym przechodzić z pokolenia na pokolenie bez zmiany sekwencji DNA.

Zgodnie z tymi badaniami, jeśli babcia była otyła lub miała problemy ze zdrowiem związanym z odżywianiem (na przykład cukrzycę typu 2), to jej wnuki mogą być bardziej narażone na podobne problemy. Wynika to z mechanizmu dziedziczenia nabytej masy ciała poprzez geny.

Ale jak dokładnie to działa? Okazuje się, że geny babci mogą wpływać na wagę wnuka poprzez coś zwane imprintingiem genomowym. To sprawia, że cechy naszych przodków mogą wpływać na nas within sposób więcej niż myśleliśmy wcześniej.

Imprinting genomowy polega na tym, że oznaczane są pewne geny pochodzące od matki lub ojca, które zostają „wyłączone” lub „włączone”. To wpływa na to, jakie geny są aktywne u dziecka i jak przebiega jego rozwój. Jeśli więc babcia od strony matki była otyła, istnieje szansa, że ten sam stan zdrowia może wystąpić u wnuka.

Wracając do naszego pytania – czy geny babci wpływają na wagę wnuka? Odpowiedź brzmi: tak. Nie zapominajmy jednak, że środowisko i styl życia również mają ogromny wpływ na naszą wagę. Nauka nadal dąży do pełniejszego zrozumienia tego skomplikowanego zagadnienia i jesteśmy pewni, że czeka nas jeszcze wiele odkryć przynoszących interesujące odpowiedzi.

Dowiedzieliśmy się już wiele o roli jaką odgrywa genomowe odciskanie babci i jej wpływie na wagę wnuka. Jest to świetny przykład tego, jak dziedziczenie jest znacznie więcej niż tylko przekazywanie cech wyglądu zewnętrznego. Zawiera w sobie całą historię naszych przodków i ma wpływ na wiele aspektów naszego zdrowia fizycznego – w tym przypadku – skłonności do przybierania na wadze.

Naukowcy od lat intensywnie analizują role genów w kształtowaniu naszej masy ciała. Koncentrowano się przede wszystkim na genach, które dziedziczymy bezpośrednio po naszych rodzicach. Teraz badań podjęto w kierunku dalszych pokoleń, a konkretnie jak geny naszych babć wpływają na naszą wagę.

W badaniach opublikowanych w czasopiśmie „Obesity”, naukowcy analizowali dane obejmujące trzy generacje różnych rodzin. Podczas analizy danych naukowcy zwrócili uwagę na BMI (indeks masy ciała) babć oraz ich wnuków i odkryli znaczące korelacje. Wnuki, których babcie miały wyższe BMI, zazwyczaj również miały wyższe BMI w porównaniu do innych badanych grup.

Jedyne, lecz istotne zastrzeżenie dotyczy metodologii badań – nie można na pewno stwierdzić, czy jest to efekt bezpośredniego wpływu genów dziedziczonych po babciach na wagę wnuków, czy też jest to wynik innych czynników, takich jak podobny styl życia lub dieta. Niemniej jednak wyniki są wystarczająco interesujące, aby zachęcić do dalszych badań w tym temacie.

Hipoteza ta prowadzi do fascynujących pytań dotyczących sposobu dziedziczenia i ekspresji genów, a także roli epigenetyki – nauki o tym, jak nasze doświadczenia życiowe mogą „zmieniać” działanie naszych genów bez zmiany ich sekwencji DNA.

Mimo że nauka nadal zbiera dowody na temat wpływu genów babci na wagę wnuka, jedno jest pewne: zdrowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna są kluczowe dla utrzymania prawidłowej masy ciała. Co więcej, zdrowe nawyki te mogą przekazywać się między pokoleniami – co stanowi dodatkowy argument za dbaniem o swoje zdrowie nie tylko dla siebie, ale również dla przyszłych pokoleń.

Badanie pokazuje jednak jak ważną rolę odgrywa genetyka w kształtowaniu naszej masy ciała i ile jeszcze trzeba odkryć na ten temat. Nie ulega jednak wątpliwości, że aby utrzymać zdrową wagę potrzebne są zdecydowanie więcej niż tylko odpowiednie geny. Dochodzi tutaj wiele czynników środowiskowych oraz nawyki żywieniowe – zarówno te dziedziczone jak i nabyte.